4.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 4.4.1 και 4.4.2* παρουσιάζονται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Πανεπιστήμια και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο την πενταετία 2012-2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 364 δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 182 του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 114 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 108 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 81 του Πανεπιστημίου Κρήτης, 52 του Πανεπιστήμιου Πατρών, 35 του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 26 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 23 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 20 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 19 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 16 του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 15 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 9 του Πολυτεχνείου Κρήτης, 6 του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, 4 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 1 του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2012-2016, για κάθε Πανεπιστήμιο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πανεπιστήμια που εμφανίζουν επιδόσεις καλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις κατηγορίες είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Διάγραμμα 4.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των Πανεπιστημίων