Σχετικά

Σειρά μελετών του ΕΚΤ για την καταγραφή και αποτύπωση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας

Με την επεξεργασία αξιόπιστων στοιχείων με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) έχει καθιερώσει σειρά μελετών στις οποίες περιλαμβάνονται βιβλιομετρικές αναλύσεις με στοιχεία που αντλούνται από τη βάση δεδομένων Web of Science (Thomson Reuters). Αναλυτικότερα, οι μελέτες της σειράς καλύπτουν  διάστημα δεκαπενταετίας.

Η παρούσα έκδοση αφορά τους βιβλιομετρικούς δείκτες της περιόδου 2002-2016.

Η πλήρης σειρά των μελετών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα διατίθεται μέσω του διακτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr