2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης επιστημονικών δημοσιεύσεων National Science Indicators, το 2016 καταγράφονται 10.989 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science, επιτυγχάνοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με τα δυο προηγούμενα έτη  (Διάγραμμα 2.1.1).

 

Διάγραμμα 2.1.1

Μεγέθυνση

 

Μια πρώτη προσέγγιση για την «παραγωγικότητα» του ελληνικού ερευνητικού συστήματος Ε&Α όσον αφορά τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται, δίνουν τα Διαγράμματα 2.1.2 και 2.1.3. Το Διάγραμμα 2.1.2 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων για κάθε εκατομμύριο νομισματικής μονάδας που δαπανάται για Ε&Α στις χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση της σχετικής κατάταξης, ακολουθώντας χώρες, όπως η Ρουμανία, η Κροατία, η Εσθονία και η Λιθουανία. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 2.1.3 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ερευνητή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην δέκατη τρίτη θέση, ακολουθώντας χώρες, όπως η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

 

Διάγραμμα 2.1.2

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.500)

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.1.3

Τα στοιχεία για τα ΙΠΑ των ερευνητών στη Γαλλία και την Πολωνία αφορούν το έτος 2015.


Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Κύπρο, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων (λιγότερες από 1.500)

Μεγέθυνση

 

Από το 2013 ως και το 2015 ο αριθμός των παραγόμενων δημοσιεύσεων που παρήγαγε η Ελλάδα μειώνεται –σε αντίθεση με ό,τι σημειωνόταν σε όλη την περίοδο 2003-2012. Πάντως, το 2016 ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανακάμπτει, με τον ρυθμό μεταβολής να είναι παρεμφερής με εκείνους που καταγράφονται κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ (Διάγραμμα 2.1.4).

 

Διάγραμμα 2.1.4

Μεγέθυνση

 

Το 2016, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,03% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ, και στο 1,03% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 2.1.5, μετά το 2007 και μια περίοδο συνεχούς αύξησης, τα μερίδια των ελληνικών δημοσιεύσεων και η θέση της Ελλάδας μειώνονται ελαφρά, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ.

 

Διάγραμμα 2.1.5

Μεγέθυνση

 

Με βάση το μερίδιο δημοσιεύσεών της το 2016 (1,03%), η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.6). Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή δημοσιεύσεων στον ΟΟΣΑ είναι οι ΗΠΑ, με ποσοστό 38,9%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστά πάνω από το 10%.

 

Διάγραμμα 2.1.6

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.500).

Μεγέθυνση

 

Με κριτήριο την παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση τον πληθυσμό της, η Ελλάδα παράγει 1.019 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο και κατατάσσεται στην 24η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.7).  Πρώτη κατατάσσεται η Ελβετία, με 3.830 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο.

 

Διάγραμμα 2.1.7

Δεδομένα: Eurostat, United Nations, Web of Science, 2002-2016. Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.500).  

Μεγέθυνση