8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 8.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή την πενταετία 2012-2016.

Έντεκα νοσοκομεία παρήγαγαν τουλάχιστον 1 επιστημονική δημοσίευση η οποία κατατάχθηκε στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως. Τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων δημοσιεύσεων πέτυχες το νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (13) και ΣΩΤΗΡΙΑ (11).

Το ίδιο διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2012-2016, για κάθε Νοσοκομείο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 10% και 25%. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζουν στις κατηγορίες 1% και 5% τα νοσοκομεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΛΑΙΚΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών.

 

Διάγραμμα 8.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, (5%), 10%, 25% (και 50%) των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση