8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό για τα περισσότερα Δημόσια Νοσοκομεία. Για την πενταετία 2012-2016, το ποσοστό κυμαίνεται από 61,7% (τα νοσοκομεία του ΥΠΕΘΑ) έως 79,5% στο νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Ποσοστά μεγαλύτερα από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (72,9%), επιτυγχάνουν πέρα από το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, το ΣΩΤΗΡΙΑ (77,3%), το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (77,3%), το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (74,7%), το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (74,5%), το ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (74,4%), το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (74,2%), το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (73,9%) και το ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (73,1%) (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις στα δεκατέσσερα εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 2002-2016.

 

Διάγραμμα 8.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2012-2016, το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας επιτυγχάνει το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (4.741 αναφορές και μερίδιο 11,2%) και ακολουθούν το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (3.991 αναφορές και μερίδιο 9,5%), το νοσοκομείο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (3.779 αναφορές και μερίδιο 9,0%), το νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (3.305 αναφορές και μερίδιο 7,8%) και το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ (2.416 αναφορές και μερίδιο 5,7%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

Μεγέθυνση