8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Δημόσιων Νοσοκομείων οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών, το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και το νοσοκομείο ΑΓ. ΣΟΦΙΑ. Για το 2016, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών παρήγαγε τις περισσότερες δημοσιεύσεις (159) (Διάγραμμα 8.1.1)*.

 

Διάγραμμα 8.1.1

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζει για τα δεκατέσσερα Δημόσια Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος και το δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2002 (2002=100) για την περίοδο 2002-2016.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3 παρουσιάζει τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας Δημόσια Νοσοκομεία για την πενταετία 2012-2016. Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών έχει 699 δημοσιεύσεις και μερίδιο 12,0%, το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ έχει 607 δημοσιεύσεις και μερίδιο 10,4% και το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 580 δημοσιεύσεις και μερίδιο 10,0%. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 8.1.3

Μεγέθυνση

 

Για την παράθεση των στοιχείων που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συγχωνεύσεις και οι ενοποιήσεις φορέων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο χώρο της Υγείας.