9.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 9.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο την πενταετία 2012-2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, στο 5%, στο 10%, στο 25% και στο 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 10 δημοσιεύσεις του ΥΓΕΙΑ, 6 δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ, 3 δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και του METROPOLITAN, 2 του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών και του ΙΑΣΩ, καθώς και 1 του ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ.

Το ίδιο Διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2012-2016, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων του κάθε εξεταζόμενου Ιδιωτικού Φορέα Υγείας.

 

Διάγραμμα 9.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση