Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2012-2016 της εξεταζόμενης περιόδου 2002-2016.

 

Πανεπιστήμια:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 14.833 (30,7%) και 10.715 (22,2%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 72,9% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (78,5%), του Πανεπιστημίου Κρήτης (77,7%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (76,2%), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (75,3%), του ΕΚΠΑ (75,1%) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (74,3%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 131.943 αναφορές έχει μερίδιο 39,3% στο σύνολο των αναφορών των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 74.939 αναφορές έχει μερίδιο 22,3%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις δεκατεσσάρων Πανεπιστημίων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την πενταετία 2012-2016, μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επιτυγχάνουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης (2,19, 1,69, 1,63, 1,62, αντίστοιχα). Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,57), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,51), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,41), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,33), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1,25), και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,22), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,19), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,03), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1,00, αμφότερα).

 

ΤΕΙ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «TEI», τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 684 (20,8%) και 505 (15,4%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Τα υψηλότερα ποσοστά αναφορών, αν και χαμηλότερα της συνολικής εθνικής επίδοσης (72,9%) επιτυγχάνουν τα ΤΕΙ Πειραιά, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις το ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το ΤΕΙ Κρήτης με 2.690 αναφορές έχει μερίδιο 19,9% στο σύνολο των αναφορών των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Αθήνας με 2.357 αναφορές έχει μερίδιο 17,4% και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 1.871 αναφορές έχει μερίδιο 13,8%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις έξι ΤΕΙ υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2012-2016, την υψηλότερη απήχηση σημειώνουν οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σχετικό δείκτη απήχησης 1,43. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται επίσης οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,32, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 1,29, οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,10, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 1,05 και του ΤΕΙ Ηπείρου και της ΑΣΠΑΙΤΕ (1,03, αμφότερα).

 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις.  Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 2.421 (29,2%) και 2.386 (28,7%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 72,9% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις σχεδόν όλων των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ. Αναλυτικά, Φλέμινγκ (88,0%), Παστέρ (81,6%), Δημόκριτος (78,0%), ΙΤΕ (77,8%), ΕΑΑ (77,7%), ΕΛΚΕΘΕ (77,7%), ΕΙΕ (76,5%) και ΕΚΕΤΑ (73,7%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του ΙΤΕ. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με 27.734 αναφορές έχει μερίδιο 37,1% στο σύνολο των αναφορών των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ και το ΙΤΕ με 22.033 αναφορές έχει μερίδιο 29,5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις εννέα Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2012-2016, την υψηλότερη απήχηση σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 2,00, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΑΘΗΝΑ με 1,62, οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,62, οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,44), οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ (1,37), οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ (1,36), οι δημοσιεύσεις του ΕΑΑ (1,24), οι δημοσιεύσεις της ΕΕΑΕ (1,11) και οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΤΑ (1,07).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς:

Αριθμός δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς», η Ακαδημία Αθηνών και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 1.259 δημοσιεύσεις (47,4%) και 550 δημοσιεύσεις (20,7%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 72,9% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (80,8%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (76,4%) και του ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ (73,1%).

Αριθμός και μερίδιο αναφορών (%): Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στην περίοδο 2012-2016. Η Ακαδημία Αθηνών με 13.500 αναφορές έχει μερίδιο 66,6% στο σύνολο των αναφορών των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ με 2.542 έχει μερίδιο 12,5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις πέντε Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2012-2016, την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,50, οι δημοσιεύσεις του ΙΓΜΕ (1,33), οι δημοσιεύσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (1,17), οι δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (1,12) και οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (1,02).

 

Δημόσια Νοσοκομεία:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Δημόσια Νοσοκομεία», το Ιπποκράτειο Αθηνών και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 699 δημοσιεύσεις (12,0%) και 607 δημοσιεύσεις (10,4%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 72,9% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (79,5%), του ΣΩΤΗΡΙΑ (77,3%), του ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ (77,3%), του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (74,7%), του Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (74,5%), του ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (74,4%), του Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (74,2%), του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (73,9%) και του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (73,1%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Ιπποκράτειου Αθηνών και του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού στην περίοδο 2012-2016. Το Ιπποκράτειο Αθηνών με 4.741 αναφορές έχει μερίδιο 11,2% στο σύνολο των αναφορών των Δημόσιων Νοσοκομείων και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με 3.991 αναφορές έχει μερίδιο 9,5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις τεσσάρων Δημόσιων Νοσοκομείων υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2012-2016, την  υψηλότερη  απήχηση επιτυγχάνουν οι  δημοσιεύσεις  του  νοσοκομείου  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 5,51, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΣΩΤΗΡΙΑ (1,50), του Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,04) και του ΛΑΙΚΟ (1,03).

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων:  Στην κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας», το Νοσοκομείο Υγεία και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2012-2016, είναι 318 δημοσιεύσεις (15,8%) και 162 δημοσιεύσεις (8,0%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 72,9% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (85,0%), ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (81,2%), του METROPOLITAN (77,0%) και του ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (74,8%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ και του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν στην περίοδο 2012-2016. Το ΑΙΒΕ με 2.308 αναφορές έχει μερίδιο 13,0% στο σύνολο των αναφορών των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν  με 2.301 αναφορές έχει επίσης μερίδιο 13,0%

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις επτά Ιδιωτικών Φορέων Υγείας υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Για την πενταετία 2012-2016, την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (2,50), ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (1,52), του ΥΓΕΙΑ (1,24), του ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (1,19), του METROPOLITAN (1,17), του ΙΑΣΩ (1,10) και του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ (1,05).

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε ΤΕΙ παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.