Προφίλ των ελληνικών συνεργασιών, για την πενταετία 2012-2016
Δεδομένα: Web of Science, 2002-2016